Vrijwilligers Beleid

Niet elke vereniging of stichting heeft een vrijwilligers beleid op papier. Toch is het raadzaam hierover na te denken hoe klein uw vereniging of stichting ook is. Binnen onze software kan kennis en vrijwilligersbeleidsplannen gedeeld worden. Een vrijwilligersbeleid kan bestaan uit onderstaande facetten. Dit is een volledig overzicht en meestal bestaat het beleid van een vereniging of stichting uit delen hiervan:

Visievormingvisie vrijwilligerswerk, motivatie samenwerking met vrijwilligers, toegevoegde waarde vrijwillig
Positie vrijwilligerpositie vrijwilliger, rechten en plichten vrijwillig, gedragscode, vrijwilligers overeenkomst
Taken vrijwilligertaken en taakafbekening, functieomschrijving
Wervingwervingsplan, algemene selectiecriteria, specifieke selectiecriteria, informatieprotocol aannemen/afwijzen, wervingsmethoden
Begeleidinginwerkprocedure, proefperiode, begeleidings- en evaluatiegesprekken, waarderingbeleid, attentiesysteem
Deskundigheid bevorderingthema - / voorlichtingsavonden, cursussen of trainingen, certificering van opgedane vaardigheden
Informatie en inspraakcommunicatiekanalen, vrijwilligersraad, huishoudelijk reglement, geschillenregeling
Materiele voorzieningenbudget, verzekeringsregelingen, onkostenvergoedingen/declaratieregelingen, risico-inventarisatie en -evaluatie
Beeindigingoverdracht, exitgesprek, getuigschrift
Evaluatieverbeterplan, tevredenheidenquete vrijwilligers