Hoe vrijwilligers werven?

Binnen de online Vrijwilligers software kan de vereniging of stichting ook vrijwilligers werven. De meeste efficiente manier is door middel van een mailing naar alle leden. Maar er zijn meer methodes.

Waarom vrijwilligerswerk?

Als u gaat werven moet u inspelen op de behoeftes van de vrijwilligers en moet uzelf de vraag stellen waarom zij vrijwilliger willen worden. In een steeds drukkere samenleving en individualisering zijn de motieven van een vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen veranderd van dienstbaarheid en plichtsbesef naar zelfontplooiing. Een aantal concrete redenen voor een vrijwilliger zijn: Uitdaging, sociale contacten, levenservaring en plezier.

Methodes

Er zijn verschillende methodes om nieuwe leden te werven die wij ondersteunen. Hierbij een opsomming:
  • via website / internet
  • via nieuwsbrief of verenigingsblad
  • vragenlijst voor leden en ouders
  • aanmeldingsformulier opgenomen in intakeformulier nieuwe leden
En nog meer tips:
  • oproep op prikbord in kantine of clubgebouw
  • achterban (familie, kennissen) benaderen
  • via advertentie in bijv. een huis-aan-huisblad
  • advertentie in een ander vakblad
  • mensen rechtstreek vragen
  • mensen benaderen door te bellen